Tervetuloa Turun iltalukioon, joka on enemmän kuin lukio

Iltalukiossa opiskelu vastaa nykyajan yleissivistäviin tieto- ja taitovaatimuksiin, joita tarvitaan yhä enemmän myös työelämässä. Iltalukio on elinikäisen oppimisen tyyssija, sillä meille voi tulla jokainen aikuinen. Lukioon pääsyn vaatimuksena on 18 vuoden ikä ja perusopetukseen 16 vuoden ikä. Yläikärajaa meillä ei ole, ei keskiarvorajoja eikä muitakaan vaatimuksia. Aineopiskelijaksi voi tulla kuka tahansa, myös henkilö, joka on jo ylioppilas. Nuorin opiskelijamme on ollut reipas 11-vuotias, joka on perehtynyt japanin kielen saloihin.

Omaa osaamistaan voi päivittää esimerkiksi yleisillä työelämävalmiuksilla, joita ovat mm. kielitaito ja viestintävalmiudet. Tietotekniikkaa hyödynnetään iltalukiossa monipuolisesti. Opiskelumuotoja ovat perinteisen lähiopetuksen lisäksi verkko-opetus tai niiden yhdistelmä. Kielitaitoa voi parantaa tai opetella uusia kieliä. Tarjolla on äidinkieltä, suomea ulkomaalaisille (Finnish for Foreigners), englantia ja ruotsia sekä ns. lyhyinä kielinä espanjaa, italiaa, japania, kiinaa, saksaa, ranskaa, venäjää, kiinaa ja japania. Joitakin kieliä on mahdollista opiskella myös verkossa reaaliajassa vaikkapa kotoa tai mökkilaiturilta käsin. Äidinkielessä on valtakunnallinen puheviestinnän kurssi, englannissa ja ruotsissa kuuntelu- ja ainekirjoituskursseja.

Meille voi tulla hankkimaan täydennyskoulutusta yliopistoon tai ammattikorkeakouluun valmentautuva, joka tarvitsee oman lukio- tai muun tutkintonsa lisäksi kemiaa, fysiikkaa, biologiaa, pitkää matematiikkaa, psykologiaa, historiaa, kieliä eli mitä tahansa lukion oppiainetta. Meillä on myös mahdollisuus harjoitella virkamiesruotsin kokeeseen. Erityisen suosittuja ovat olleet fysiikan ja kemian preppauskurssit. Aineopiskelu on edullista. 

Suurena kouluna voimme tarjota monimuoto-opetuksena yli 500 kurssia, mm. kaikissa lukioaineissa kaikki valtakunnalliset syventävät kurssit. Koko lukion voi suorittaa myös verkossa. Opiskelu iltalukiossa on joustavaa. Ilmapiiri on kannustava, eikä työrauhaongelmia ole. Aikuisten kesken voi rauhassa keskittyä opiskeluun. Jokainen voi rakentaa oman opinto-ohjelmansa mahdollisuuksiensa mukaan. Suunnitelmaa voi tarkentaa ja muuttaa matkan varrella. Iltalukio antaa samanlaisen pohjan jatko-opintoihin kuin nuorisoasteen oppilaitokset. Meillä on tilaa monenlaiselle opiskelijalle. Tervetuloa! 

Lakkiaiskuva

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Turun iltalukio Facebookissa ja Twitterissä. Liity ja viihdy!

facebook twitter
Moodle
Wilma
Ilmoittaudu
Kesälukio