Eräiden iltalukion ja päivälukion kurssien vastaavuudet

Varmistu soveltavien kurssien (esim. kertauskurssit) vastaavuudesta omasta lukiostasi.

Lakkiaiskuva