Uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan 1.8.2016. Siirtymävaiheen aikana osa kursseista järjestetään vanhojen, osa uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Siirtyminen uusien opetussuunnitelmien mukaisiin kursseihin lukuvuonna 2016–2017 tapahtuu oppiaineittain seuraavien periaatteiden mukaisesti. Kurssien laajuudet pysyvät samoina.

Uudet opetussuunnitelmat, uudet kurssit

Lakkiaiskuva