Hyvät lukion opiskelijat,

Syksyn 2020 ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan Turun iltalukiossa ajalla 16.4.-5.6.2020. Turun iltalukiossa ylioppilastutkinnon kokeisiin voivat tulevana syksynä osallistua vain lukion omat opiskelijat. Ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) ja koululla (Eskelinkatu 4) 14.9.-1.10.2020. Suorituspaikoista ja mahdollisista tarkentavista ohjeista tiedotetaan myöhemmin.

Syksyn tutkintoon liittyy normaalista poikkeavia käytänteitä. Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt lisätä koepäivien määrää. Tavanomaisesta poiketen kokelas voi esimerkiksi osallistua useampaan kuin kahteen reaalikokeeseen yhden tutkintokerran aikana. Kokelaalla voi olla mahdollisuus saada maksuhelpotuksia tietyillä edellytyksillä.

Koko ylioppilastutkinnon suorittavat opiskelijat

Tutkintotavoitteiset opiskelijat ilmoittautuvat etäohjauksessa opinto-ohjaajan kanssa (Anna-Mari Kiili, lukion tutkintotavoitteiset opiskelijat ja Sirkku Anttonen, ammatilliselta pohjalta kirjoittavat sekä aineopiskelijat). Aika opinto-ohjaajalta varataan sähköpostilla tai Wilman kautta. Ilmoittautuminen on Wilmassa kohdassa Lomakkeet - Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon. Tarkista henkilö- ja yhteystietosi sekä täytä sitova ilmoittautuminen ja hajautussuunnitelma. Täytä kaikki tarvittavat tiedot (oikea oppimäärä (pitkä, keskipitkä tai lyhyt) koe, kokeen suoritusaika, kokeiden pakollisuus ja ylimääräisyys) huolellisesti. Tarkista tiedot ja vahvista ne lopuksi. Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova. Wilmassa tehty ilmoittautuminen ja tietojen vahvistaminen vastaa allekirjoitusta.

Korottajat ja täydentäjät

Tutkintonsa arvosanoja korottavat tai tutkintoaan täydentävät ilmoittautuvat itsenäisesti Wilmassa. Ilmoittautuminen on Wilmassa kohdassa Lomakkeet - Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon. Tarkista henkilö- ja yhteystietosi sekä täytä sitova ilmoittautuminen. Täytä kaikki tarvittavat tiedot (oikea oppimäärä (pitkä, keskipitkä tai lyhyt) koe, kokeen suoritusaika, kokeiden pakollisuus ja ylimääräisyys) huolellisesti. Tarkista tiedot ja vahvista ne lopuksi. Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova. Wilmassa tehty ilmoittautuminen ja tietojen vahvistaminen vastaa allekirjoitusta.

Erityisjärjestelyhakemukset

Erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnossa voi hakea lukemisen ja kirjoittamisvaikeuden (LUKI), sairauden tai vamman, vieraskielisyyden sekä erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella. Erityisjärjestelyjä koskevat hakemukset on lähetettävä YTL:ään viimeistään 11.5.2020. Myöhästyneitä hakemuksia ei mahdollisesti voida ottaa huomioon syksyn tutkinnossa. Jos aiot hakea erityisjärjestelyjä, ota yhteyttä apulaisrehtori Sami Peltoseen joko Wilman tai sähköpostin kautta.

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotteita

Syksyn 2020 tutkinnon muutetut koepäivät

Tiedote syksyn tutkintoon osallistuville

Ylioppilastutkintolautakunnan antamat päivittyvät ohjeet koronaviruksen vaikutuksista ylioppilastutkintoon

Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeet koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa

Ylioppilastutkinto pähkinänkuoressa

Tutustu tiivistelmään tästä.

Sami Peltonen, apulaisrehtori