Iltalukion opiskelijoiden Wilma-käyttäjätunnus muuttuu 5.1.2021. Käyttäjätunnuksen lopusta poistuu .ilta -merkintä. Käyttäjätunnukseksi jää siis pelkästään kaksi kirjainta ja neljä numeroa. Jos opiskelija on sekä iltalukiossa että Turun päivälukiossa, hän pystyy kirjautumaan samalla tunnuksella molempiin lukioihin. Kirjautumisen jälkeen hän valitsee kumpaa koulua hän haluaa käsitellä.