Siirtyminen uusiin opetussuunnitelmiin

Aikuislukion uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2021. Opetussuunnitelmauudistus tuo mukanaan uusia käsitteitä: Kurssi muuttuu opintojaksoksi, joka muodostuu yhdestä tai useammasta moduulista, joka puolestaan tarkoittaa pienempää asiakokonaisuutta. Jakso muuttuu periodiksi, koeviikko arviointiviikoksi ja palautuspäivä palautepäiväksi.

Opintojen laajuutta kuvataan jatkossa opintopisteillä. Yksi vanha kurssi vastaa kahta opintopistettä. Aikuislukion koko oppimäärän laajuus on jatkossa 88 opintopistettä, joka vastaa 44 kurssia.

Suurin osa uusista opintojaksoista vastaa vanhoja kursseja niin sisällöltään kuin numeroinniltaankin. Osa opintojaksoista kuitenkin poikkeaa laajuudeltaan vanhoista kursseista. Suurin osa opintojaksoista on laajuudeltaan 2 opintopistettä, mutta tarjolla on myös 1, 3 ja 4 opintopisteen laajuisia opintojaksoja.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä oppiaineen opettajalta ja opinto-ohjaajalta neuvoa. Tarvittaessa rehtori ratkaisee, mitä opintojaksoja opiskelijan on siirtymätilanteessa suoritettava.

Turun iltalukion työajat ja opetusjärjestelyt säilyvät pääpiirteissään ennallaan. Lukuvuodessa on viisi periodia, jotka päättyvät arviointiviikkoon ja palautepäivään. Opintojaksot ovat opintotarjottimessa. Lähiopetusta ja verkko-opetusta varten on omat opintotarjottimensa. Verkossa opetettavien opintojaksojen kokeet järjestetään jaksoissa 2, 3 ja 5.

Lukiokoulutuksen tuntijako

Lukiokoulutuksen pakolliset opintojaksot

Vanhojen kurssien ja uusien opintojaksojen vastaavuudet 

Uusien opintojaksojen sisällöt