Lukion päättötodistus

Aikuislukion päättötodistukseen vaaditaan 44 aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaista kurssia. Mikäli opiskelija tulee suoraan päivälukiosta iltalukioon jatkamaan opintojaan, tehdään jokaiselle erikseen hyväksiluku. Kurssimäärä voi olla tällöin olla suurempi kuin 44.

Aikuislukioon vaaditaan 18 vuoden ikä. Erityisestä syystä voidaan rehtorin luvalla ottaa alle 18-vuotiaskin. Lukio-opinnot voi aloittaa minkä jakson alussa tahansa. Jaksoja on lukuvuoden aikana viisi. Lukion kesto (1-4 vuotta) riippuu aikaisemmista opinnoista.

Aikuislukion  tuntijako on linkin takana. Kursseja järjestetään niin lähi- kuin verkko-opetuksenakin.

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa noudattaa kaikilta osin samoja sääntöjä kuin syntyperäisten suomalaistenkin. Ylioppilaskirjoituksissa voi tehdä vieraskielisyysanomuksen, joka saattaa vaikuttaa arviointiin.