Peruskouluun johtava koulutus (POJO ja APOJO) 2017-2018

Perusopintoihin johdatteleva koulutus. Oppisisältö on alakoulun vuosiluokkien 4-6 mukainen.

Ryhmiä on kaksi.  POJO on tarkoitettu alle 17-vuotiaille ja APOJO 18 vuotta täyttäneille. Opetus on iltapäivisin ja alkuillasta. Opintojen kesto on yksi (1)  lukuvuosi. 

Pääpaino on suomen kielen opinnoissa. Myös englantia, matematiikkaa ja reaaliaineita opiskellaan.

Lisätietoa antavat opettaja Tellervo Vaitinen, puh. 040 1795 390 ja ohjaaja Kaisu-Leena Nikkanen, puh. 040 621 3152 virka-aikana. Käytännön asioissa neuvoo myös koulusihteeri Lii Puolakainen puh. 02 2629 882.

Ryhmissä on muutama vapaa paikka. Tiedustele suoraan opettajalta tai ohjaajalta.