Erityisjärjestelyt opinnoissa ja kokeissa

Erityisjärjestelyjen tavoitteena on turvata kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua opinnoista. Erityisjärjestelyt pyritään toteuttamaan opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Lähtökohtaisesti Turun iltalukiossa käytetään samoja erityisjärjestelyjä kuin ylioppilastutkinnon kokeissa.

Yleisimmät erityisjärjestelyt ovat enintään yhdellä tunnilla pidennetty koeaika ja erillinen koetila (pienryhmätila). Erityisjärjestelyjä voi hakea apulaisrehtorilta erityisesti sairauden tai vamman, lukivaikeuden tai vaikean elämäntilanteen perusteella. Kurssien aikana toteutettavista erityisjärjestelyistä sovitaan suoraan opettajan kanssa.

Lähtökohtana on, että opiskelija ottaa yhteyttä apulaisrehtori Sami Peltoseen heti opinnot aloittaessaan. Näin erityisjärjestelyjä voidaan hyödyntää niin opintojen aikana kuin ylioppilaskokeissakin. Erityisjärjestelyjen myöntämiseksi tarvitaan lukilausunto, lääkärintodistus (tavallisimmin B-lausunto) tai muu luotettava selvitys. 

Turun opiskelijain tukisäätiö tarjoaa lukitestauksen maksutta tutkintotavoitteisille opiskelijoille ja Turun ammatti-instituutin kaksoistutkinnon opiskelijoille. Lukiseula järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Lievä lukivaikeus vaikuttaa arviointiin ylioppilaskirjoituksissa. Keskivaikean ja vaikean lukivaikeuden perusteella voi saada erityisjärjestelyjä. Lukitestauksen järjestelyistä vastaa ja lisätietoa antaa erityisopettaja Nina Kaaria.