Maksut

Iltalukion varsinaisilta opiskelijoilta ei veloiteta opiskelumaksuja. Ylioppilaskirjoituksista veloitetaan kirjoitusmaksu. Varsinaisia opiskelijoita ovat tutkintoon tähtäävät opiskelijat.

Aineopiskelumaksu (A, A5, A6 tai M, M5, M6)

Aineopiskelumaksu riippuu opiskeltavien kurssien määrästä. Maksu on lukuvuosikohtainen. Aineopiskelumaksu veloitetaan seuraavasti:

                      1 kurssi                               50 €

                      2–5 kurssia                          100 €

                      6– kurssia                            150 €

Maksua voi tarvittaessa täydentää lukuvuoden aikana.

Maksu voidaan palauttaa kokonaan vain, jos opiskelija on ilmoittautunut kurssille, joka ei toteudu. Palautus edellyttää, ettei opiskelija osallistu muille kursseille. Ilmoittautumisen peruuttamisesta muissa tapauksissa pidätetään toimistomaksua 15 €. Maksu on henkilökohtainen. Aineopiskelumaksu peritään ilmoittautumisen yhteydessä ja maksetaan

1) VERKKOPANKISSA. Verkkopankkiin kirjaudutaan iltalukion nettisivujen kautta. Maksun voi suorittaa useimpien pankkien tunnuksilla.

2) PANKKI- TAI LUOTTOKORTILLA. Myös Visa Electron käy.

Aineopiskelumaksua ei peritä Turun kaupungin ylläpitämien lukioiden opiskelijoilta (Kerttuli, Klassillinen, Luostarivuoren Lyseo, Puolalanmäki ja TSYK sekä Katedralskolan i Åbo) eikä nuorilta Turun ammatti-instituutissa tutkintoa suorittavilta opiskelijoilta.

Aineopiskelumaksusta vapautetut opiskelijat voivat ilmoittautua vain kanslian asiakaspalvelupisteessä.

Ylioppilaskirjoitusmaksut

Ylioppilastutkintolautakunnalle tilitetään perusmaksu 14 € jokaiselta tutkintokerralta ja koekohtainen maksu 28 € kunkin aineen kokeesta jokaiselta tutkintokerralta.

Tarkistusarvostelu maksaa 50 €.

Päättötodistuksen arvosanojen korottamisesta veloitettavat maksu

Päättötodistuksen saamisen jälkeen arvosanoja voi yrittää korottaa joko erillisessä kuulustelussa tai aineopiskelijana.

 Korotuksen pohjana ovat asianomaisen oppiaineen kurssit seuraavasti:

  • reaaliaineissa opiskelijan koko lukion oppimäärä (oppimäärän laajuus vaihtelee oppiaineittain ja saattaa vaihdella opiskelijakohtaisesti)
  • matematiikassa kaikki pakolliset kurssit
  • äidinkielessä kaikki pakolliset kurssit
  • A1-kielessä kolme viimeistä pakollista kurssia (4, 5 ja 6)                                                      
  • B1-kielessä kaksi viimeistä pakollista kurssia (4 ja 5)
  • B2- ja B3-kielissä opiskelijan oppimäärän kolme viimeistä kurssia.

Erillinen kuulustelu

Jos arvosanaa yrittää korottaa erillisessä kuulustelussa, yhden oppiaineen koko oppimäärän korotuskuulustelusta veloitetaan arviointimaksuna 200 €. Kuitenkin, jos oppiaineen oppimäärä on vain yhden kurssin laajuinen, arviointimaksu on 100 €.

Erillinen kuulustelu voidaan sopia pidettäväksi millä tahansa koeviikolla. Asiasta on neuvoteltava sekä apulaisrehtorin että asianomaisen opettajan kanssa.

Aineopiskelu

Aineopiskelija voi yrittää korottaa arvosanoja aina silloin, kun kurssi on tarjolla kurssitarjottimessa. Aineopiskelijan suorittaessa kursseja kurssitarjottimen mukaisesti ei erillistä arviointimaksua peritä.

Kurssin suorittaminen erillisessä kuulustelussa

Yksittäisiä kursseja ja jopa oppiaineen koko oppimäärän voi tietyissä erityistapauksissa tenttiä erillisessä kuulustelussa. Tämä menettely edellyttää erityisiä syitä ja on käytettävissä vain poikkeuksellisesti. Apulaisrehtori ratkaisee, ovatko esitetyt syyt riittäviä.    

Jos koko oppiaineen oppimäärän tenttii erillisessä kuulustelussa, veloitetaan arviointimaksuna 200 €. Kuitenkin, jos oppiaineen oppimäärä on vain yhden kurssin laajuinen, arviointimaksu on 100 €. Yksittäisen kurssin tenttiminen maksaa samoin 100 € kultakin tentittävältä kurssilta.

 Erillinen kuulustelu voidaan sopia pidettäväksi millä tahansa koeviikolla. Asiasta on neuvoteltava sekä apulaisrehtorin että asianomaisen opettajan kanssa.

Kesälukio

Kesäkuun kurssit maksavat kaikille 40 €/kurssi. Elokuun kurssimaksut ovat samat. Kuitenkin iltalukion varsinaisille opiskelijoille (opiskelijalajit N, P, V, L, O ja K) kurssit ovat maksuttomia. Ilmoittautumisen peruuttamisesta pidätetään toimistomaksua 15 €/kurssi.

Todistusjäljennökset

YO-todistusjäljennöksen ja päättötodistuksen jäljennöksen ensimmäinen kopio maksaa 3 €, seuraavat 2 € kpl. Vieraskielinen (ru, sa, en ja ra) päättötodistus maksaa 5 €/kpl. Opintokirjan ote on maksuton.

YO-todistuksen voi virallisesti oikeaksi todistaa vain ylioppilastutkintolautakunta tai maistraatissa toimiva julkinen notaari. Lukio ei voi antaa YO-todistuksesta virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä.

Muut maksut

Koululla on oikeus periä em. kustannusten lisäksi omakustannushinta ei-tavanomaisista todistuksista, joiden laatiminen vaatii lisätyötä. Tällaisten todistusten toimitusaika on 14 kalenteripäivää.  

Peruutusmaksu

Opiskelijan peruuttaessa ilmoittautumisensa aineopiskelijaksi tai kesälukion opiskelijaksi, pidätetään toimistomaksua 15 €/kurssi. Maksupalautusta anotaan apulaisrehtorille osoitettavalla kirjallisella hakemuksella, joita saa tulostettua tästä tai sen voi noutaa kansliasta.