Maksut

Iltalukion varsinaisilta opiskelijoilta ei veloiteta opiskelumaksuja. Ylioppilastutkintolautakunta perii maksuja ylioppilastutkintoon osallistuvilta.

Aineopiskelumaksu (opiskelijalajit A, A5, A6 tai M, M5, M6)

Aineopiskelumaksu riippuu opintojen laajuudesta. Aineopiskelumaksu on seuraava:

                      12 opintopistettä               50 €            

                      310 opintopistettä             100 €

                      11 opintopistettä               150 €

Huomaa, että opintojakso on yleensä kahden opintopisteen laajuinen. Vanha kurssi vastaa laajuudeltaan kahta opintopistettä. Maksua voi tarvittaessa täydentää lukuvuoden aikana.

Maksu voidaan palauttaa kokonaan vain, jos opiskelija on ilmoittautunut opintojaksolle, joka ei toteudu. Muissa tapauksissa palautettavasta summasta vähennetään peruutusmaksuna 15 €. Maksu on lukuvuosi- ja henkilökohtainen. Aineopiskelumaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä

 1. VERKKOPANKISSA. Verkkopankkiin kirjaudutaan iltalukion verkkosivujen kautta osoitteessa TAI
 2. PANKKI- TAI LUOTTOKORTILLA. Myös Visa Electron käy.

Aineopiskelumaksua ei peritä Turun kaupungin ylläpitämien päivälukioiden opiskelijoilta (Kerttuli, Klassillinen, Luostarivuoren Lyseo, Puolalanmäki ja TSYK sekä Katedralskolan i Åbo) eikä nuorilta Turun ammatti-instituutissa tutkintoa suorittavilta opiskelijoilta.

Ylioppilastutkintomaksut

Ylioppilastutkintolautakunta veloittaa maksuja ylioppilastutkintoon osallistuvilta. Turun kaupunki lähettää näistä maksuista laskun kotiin. Maksu on maksettava eräpäivään mennessä, vaikka päättäisi jättää osallistumatta kokeisiin. Maksun palauttamista voi hakea myöhemmin.

 • Perusmaksu 14 € veloitetaan jokaiselta tutkintokerralta
 • Koekohtainen maksu 28 € veloitetaan kunkin aineen kokeesta jokaiselta tutkintokerralta
 • Oikaisupyyntömaksu 50 € kokeelta, jos kokelas hakee muutosta lopulliseen arvosteluun

Päättötodistuksen arvosanojen korottaminen

Päättötodistuksen saamisen jälkeen arvosanoja voi yrittää korottaa joko erillisessä kuulustelussa tai aineopiskelijana.

Korotuksen pohjana ovat asianomaisen oppiaineen opintojaksot seuraavasti:

 • reaaliaineissa opiskelijan koko lukion oppimäärä (oppimäärän laajuus vaihtelee oppiaineittain ja saattaa vaihdella opiskelijakohtaisesti suoritettujen opintojen perusteella)
 • matematiikassa kaikki pakolliset opintojaksot
 • äidinkielessä kaikki pakolliset opintojaksot
 • A1-kielessä kolme viimeistä pakollista opintojaksoa (4, 5 ja 6)
 • B1-kielessä kaksi viimeistä pakollista opintojaksoa (4 ja 5)
 • B2- ja B3-kielissä opiskelijan oppimäärän kolme viimeistä opintojaksoa.

Erillinen kuulustelu

Jos arvosanaa yrittää korottaa erillisessä kuulustelussa, yhden oppiaineen koko oppimäärän korotuskuulustelusta veloitetaan arviointimaksuna 200 €. Kuitenkin, jos oppiaineen oppimäärä on vain yhden opintojakson laajuinen, arviointimaksu on 100 €.

Erillinen kuulustelu voidaan sopia pidettäväksi millä tahansa arviointiviikolla. Asiasta on neuvoteltava sekä rehtorin että asianomaisen opettajan kanssa.

Aineopiskelu

Aineopiskelija voi yrittää korottaa arvosanoja aina silloin, kun opintojakso on tarjolla. Aineopiskelijan suorittaessa opintojaksoja opintotarjottimen mukaisesti ei erillistä arviointimaksua peritä.

Opintojakson suorittaminen erillisessä kuulustelussa

Yksittäisiä opintojaksoja ja oppiaineen koko oppimäärän voi tietyissä erityistapauksissa tenttiä erillisessä kuulustelussa. Tämä menettely edellyttää erityisiä syitä ja on käytettävissä vain poikkeuksellisesti. Rehtori ratkaisee, ovatko esitetyt syyt riittäviä.    

Jos koko oppiaineen oppimäärän tenttii erillisessä kuulustelussa, veloitetaan arviointimaksuna 200 €. Kuitenkin, jos oppiaineen oppimäärä on vain yhden opintojakson laajuinen, arviointimaksu on 100 €. Yksittäisen opintojakson tenttiminen maksaa samoin 100 € kultakin tentittävältä opintojaksolta.

Erillinen kuulustelu voidaan sopia pidettäväksi millä tahansa arviointiviikolla. Asiasta on neuvoteltava sekä rehtorin että asianomaisen opettajan kanssa.

 Kesälukio

Kesäkuun opinnot ovat maksullisia. Opiskelu elokuussa on maksutonta iltalukion varsinaisille opiskelijoille (ei aineopiskelijoille). Ilmoittautumisen peruuttamisesta pidätetään peruutusmaksua 15 €.

Todistusjäljennökset

YO-todistusjäljennöksen ja päättötodistuksen jäljennöksen ensimmäinen kopio maksaa 3 €, seuraavat 2 € kpl. Vieraskielinen (ru, sa, en ja ra) päättötodistus maksaa 5 €/kpl. Opintokirjan ote on maksuton.

HUOM! Ylioppilastutkintotodistuksen voi virallisesti oikeaksi todistaa vain ylioppilastutkintolautakunta tai maistraatissa toimiva julkinen notaari. Lukio ei voi antaa ylioppilastutkintotodistuksesta virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä.

Muut maksut

Koululla on oikeus veloittaa em. kustannusten lisäksi omakustannushinta ei-tavanomaisista todistuksista ja lausunnoista, joiden laatiminen vaatii lisätyötä. Tällaisten todistusten tavoitteellinen toimitusaika on 14 kalenteripäivää.  

Peruutusmaksu

Opiskelijan peruuttaessa ilmoittautumisensa aineopiskelijaksi tai kesälukion opiskelijaksi, pidätetään peruutusmaksua 15 €. Maksupalautusta haetaan rehtorille osoitettavalla kirjallisella hakemuksella, joita saa koulun verkkosivuilta ja kansliasta. Yksittäisen oppitunnin peruuntuminen ei oikeuta maksupalautukseen.