Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet ovat digitaalisia. Kokeita järjestetään Turun iltalukion tiloissa, osoitteessa Eskelinkatu 4 ja Turun VPK:n talolla, osoitteessa Eskelinkatu 5. Koepäivät julkaistaan ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla.

Koeaika on klo 9.00-15.00. Poistua saa aikaisintaan klo 12.00. Paikalle on tultava jo klo 7.45, jotta koe voitaisiin aloittaa ajoissa.

Kokelas tarvitsee kokeessa oman kannettavan tietokoneen, kuulokkeet ja hiiren. Tietokoneessa on oltava riittävästi USB-portteja ja liitäntä kiinteälle tietoliikennekaapelille (Ethernet). Tarvittaessa käytetään adapteria. Kaikkien lisälaitteiden tulee olla langallisia. Lisätietoa saa informaatikoilta ja opettajilta.

Lukivaikeus, sairaus ja vamma sekä vieraskielisyys voidaan ottaa huomioon tutkinnon arvostelussa ja erityisjärjestelyissä.

Ulkopuolisten osallistumista ylioppilaskokeisiin voidaan joutua rajoittamaan tilanpuutteesta johtuen, koska tutkintoverkko mahdollistaa vain rajallisen osallistujamäärän.

Infotilaisuuksia järjestetään lukuvuoden aikana useita. Lukitestauksia järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Tarkempia ohjeita kirjoituksista ja ajoista saa ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi.